Profile Picture of Abu Hudzaifah al-Muradi

Abu Hudzaifah al-Muradi

User
"Hidup untuk mati dan mati untuk hidup abadi."